.

SERVICE-TELEFON!  03621 510-132

FAV Service gGmbH ->Erasmus Plus -> Cooperation Partnerships (KA210-VET) Small-Scale Partnerships in Vocational Education and Training

Cooperation Partnerships (KA210-VET) Small-Scale Partnerships in Vocational Education and Training

Aktualności (2023-1-PL01-KA210-VET-000158944)

Planujemy Działanie I w projekcie

Międzynarodowe działanie dotyczące szkoleń i uczenia się partnerów w Niemczech

W dniach 18.01 – 21.01.2024 r odbędzie się pierwsze spotkanie partnerów. Organizatorem spotkania jest FAV Service Gotha. Celem spotkania będzie poznanie:

 • podejścia na przykładzie Landu Turyngia (D) do zapewnienia specjalistów w zawodach informatyk i elektryk z uwzględnieni specyficznych umiejętności jako warunku realizacji transformacji cyfrowej i energetycznej,
 • sposobów zwiększania atrakcyjności kształcenia VET na poziomie ISCED 3-4 w kontekście potrzeb polityk UE,
 • planowania potrzeb w kształceniu VET (D) w zawodach informatyk i elektryk,
 • włączania osób z mniejszymi szansami do kształcenia VET,
 • dobrych praktyk FAV w zakresie ukierunkowania i sposobu przygotowania członków do transformacji cyfrowej i energetycznej,
 • ocena możliwości włączania poznanych rozwiązań do codziennej praktyki.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele OTN (PL), FAV (DE) i EPKA (GR).

EPKA partnerem w projekcie ,, PARTNERSTWO NA RZECZ TRANSFORMACJI CYFROWEJ - WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE UKIERUNKOWANIA KSZTAŁCENIA VET NA ZAWODY PRZYSZŁOŚCI - INFORMATYK i ELEKTRYK”

EPKA z przyjemnością informuje, iż rozszerza swój europejski wymiar działania i jest partnerem w projekcie pn. ,, PARTNERSTWO NA RZECZ TRANSFORMACJI CYFROWEJ - WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE UKIERUNKOWANIA KSZTAŁCENIA VET NA ZAWODY PRZYSZŁOŚCI - INFORMATYK i ELEKTRYK” współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach programu Erasmusplus Partnerstwa na rzecz współpracy (KA210) Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

O projekcie Partnerstwo:

Dlaczego realizujemy projekt

Horyzontalnym problemowym jest potrzeba zwiększenia liczby uczestników kształcenia w zawodach elektryk i informatyk.

Problemem transformacji energetycznej są braki w zakresie liczby specjalistów. Polityki w Polsce, Niemczech i Grecji zakładają przyspieszanie w zakresie neutralności energetycznej co wiąże się z jeszcze większym zapotrzebowaniem na specjalistów w w/w zawodach, które zapewniają trwałe miejsca na europejskim rynku pracy.

Partnerstwo chce nawiązać i ukierunkować współpracę ponadnarodową w obszarze VET w zakresie rozwoju kształcenia w zawodach informatyk i elektryk.

Cele projektu:

 • poznanie sposobów zwiększania atrakcyjności zawodów przyszłości i znaczenia kształcenia VET w kontekście wyzwań UE poprzez wymianę doświadczeń,
 • utworzenie forum współpracy i wymiany innowacyjnych praktyk i doświadczeń w zakresie sposobów ukierunkowania i dostosowania kształcenia i szkolenia VET, dobrych praktyk pod kątem transformacji cyfrowej i energetycznej i włączania poznanych rozwiązań do codziennej praktyki
 • wzajemne uczenie się współpracy międzysektorowej zwiększającej powiązanie etapu kształcenia i zatrudnienia i włączania osób z mniejszymi szansami.

Co chcemy osiągnąć poprzez realizację tego projektu:

 • wymienić doświadczenia w zakresie sposobów zwiększania atrakcyjności zawodów przyszłości i znaczenia kształcenia VET w kontekście wyzwań strategicznych UE,
 • określić znaczenie kształcenia VET na kierunkach informatyk i elektryk jako klucza do powodzenia polityk UE dot. transformacji cyfrowej i energetycznej,
 • utworzyć forum współpracy i wymiany w zakresie zwiększania powiązania etapu kształcenia i zatrudnienia oraz sposobu włączania poznanych rozwiązań do codziennej praktyki.

Źródło finasowania

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską.

Kontakt
Economou 5 , Thessaloniki
Tel: (+30) 2310 552670
Fax: (+30) 231 0552673
info@kekekpa.gr

FAV SERVICE gGmbH | Telefon: 03621 510-132 | Telefax: 03621 510-140 | E-Mail: info(at)fav-service.de